Η κατοικία αποτελείται από ισόγειο και όροφο και έχει συνολικό εμβαδό 260m².Η εταιρεία μας έχει αναλάβει το κτίσιμο τοιχοποιίας, μονώσεις, θερμοπρόσοψη κτιρίου, επένδυση πατωμάτων και τοίχων, εξωτερικές εργασίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα.